การนับวันไข่ตก
การนับวันไข่ตก

ต้องมีการบันทึกว่าประจำเดือนมาวันที่เท่าไหร่ของทุกเดือน บันทึกอย่างนี้ไปประมาณอย่างน้อย 6 เดือนนะ แล้วก็มาคำนวณดูว่าประจำเดือนคุณกี่วันมาที ถ้า 28 วันก็หาร 2 จะได้ 14 วัน แล้วเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประจำเดือนมาวันแรกไป 14 วัน คือวันที่ไข่ตก ให้คุณมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งห้าวันโดยกะเอาวันไข่ตกอยู่ช่วงกลาง เช่น วันที่มีประจำเดือนวันแรกคือ วันที่ 1 พ.ค. วันไข่ตกคือวันที่ 14 พ.ค. ก็ให้มีเพศสัมพันธ์กันช่วง วันที่ 12-16 ไง ไม่จำเป็นต้องทั้ง 5 วันก็ได้ เดี๋ยวจะเหนื่อยซะก่อน แต่ช่วง 5 วันนี้แหละ เหมาะเจาะ แต่ถ้า 30 หรือ 32 วันมาที ก็เอาสูตรเดิม เอา 2 หาร แค่นี้เองค่ะ แต่ประจำเดือนต้องมาสม่ำเสมอทุกเดือนด้วยนะคะ ถึงจะได้ผลดี

คำตอบ : ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันที่13-15 ของรอบเดือน โดยนับวันที่มีเลือดประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน ระยะตกไข่จะอยู่ในช่วงวันที่13-15 ของรอบ

การนับรอบเดือน จะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนจนถึงวันแรกของการมีประจำเดือนรอบถัดไป ในผู้หญิงที่มีรอบระดูสม่ำเสมอจึงสามารถคำนวณวันตกไข่ได้ โดยจดวันแรกที่มีประจำเดือน แล้วนับย้อนหลังไปอีก 14 วัน นั่นคือวันที่ไข่ตกในรอบเดือนนั้น หรือง่ายๆก็คือ เกิดการตกไข่ 14 วันก่อนที่จะมีประจำเดือน เช่น รอบเดือน 28 วัน จะตกไข่วันที่ 14 ของรอบเดือน, รอบเดือน 30 วัน จะตกไข่วันที่ 16 ของรอบเดือน คนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอมักจะมีปัญหาเรื่องการตกไข่